Wyszukiwarka

Aktualności

Zachęcamy do odwiedzania tego działu, nie tylko naszych klientów, ale również osoby zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji informatycznych. W tej zakładce raz w tygodniu pojawiać się będą m.in. filmy instruktażowe z obsługi oprogramowania pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook), krótkie artykuły na temat aktualnych nowości informatycznych dla firm i niebezpieczeństw związanych z najnowszymi zagrożeniami. Nie zabraknie też podstawowych informacji o konieczności aktualizowania oprogramowania typu Płatnik lub Symfonia oraz danych o potrzebie wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych wynikających ze zmian w przepisach prawnych.

Kanał RSS subskrybuj nasz kanał RSS

Regulamin Konkursu „Konkurs noworoczny”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkurs noworoczny”, zwanego dalej "Konkursem", jest Leszek Karwan prowadzący działalność gospodarczą Leszek Karwan Usługi Informatyczne, 41-902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 1/1 NIP 6262407786, zwany w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Nagroda w Konkursie jest fundowana przez Organizatora.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs trwa przez 14 dni, od 1 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. Odpowiedzi konkursowe można składać do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania Konkursu.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem https://splitbit.pl/pl/aktualnosci/80-konkurs-noworoczny

8. Kontakt z organizatorem za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Zwycięzca konkursu powinien zgłosić się po odbiór nagrody do 31.01.2022 r. . Odbiór nagrody odbywa się pod adresem 41-902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 1/1 . W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie, nagroda przepada.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia relacji z przebiegu naprawy sprzętu na stronach internetowych tj. Facebook , Google Moja firma  itp.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór Zwycięzcy przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, polegające na umieszczeniu pod postem konkursowym umieszczonym na https://www.facebook.com/SplitBit/ komentarza Biorę udział i jednoczesnym zdobyciu jak największej ilości polubień swojego komentarza.

2. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora na podstawie:
- Zweryfikowania poprawności treści komentarza
- Ilości polubień komentarza zdobytych na dzień 14 stycznia 2022 do 15:00
- W przypadku posiadania tej samej ilości polubień przez więcej niż 1 komentarz Organizator wyłoni więcej niż jednego zwycięzcę konkursu

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w poniedziałek 17.01.2022 do 15:00 poprzez odpowiedź na komentarz zwycięzcy.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez prywatną wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji messenger.

5. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w konkursie, muszą otrzymać zgodę opiekuna prawnego. Podpis opiekuna prawnego będzie wymagany przy odbiorze nagrody.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest usługa czyszczenia układu chłodzenia w laptopie lub komputerze stacjonarnym polegająca na mechanicznym wyczyszczeniu zabrudzeń układu chłodzenia oraz wymianie past termoprzewodzących. Usługa ta jest zwana w dalszej części Nagrodą.

2. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie zostanie zapłacony przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wymienionych w pkt. 2 powyżej.

5. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny oraz na jakiekolwiek inne świadczenie.

6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY / DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że: administratorem danych osobowych Uczestników jest Leszek Karwan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszek Karwan Usługi Informatyczne, 41-902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 1/1 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników:

- imię i nazwisko
- adres e-mail

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu oraz wydania Nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podmioty którym będą udostępnione dane:

- ABAKUS - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Walentego Roździeńskiego 2A 41-949 Piekary Śląskie NIP 4980256525

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnik posiada prawo do:

 - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 - przenoszenia danych,

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu wyłonienia Zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, z wyłączeniem danych osobowych Zwycięzcy zostaną poddane anonimizacji.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania relacji z przebiegu naprawy sprzętu, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

windows 10 aktualizacja Jak zachować darmową aktualizację Windows 10 po 29 lipca?

Microsoft udostępnił informację ,że po 29 lipca będzie możliwość aktualizacji systemu do Windowsa 10 tylko za opłatą. Jednocześnie na swoim blogu podał informację ,że aktualizacja będzie dalej bezpłatna dla użytkowników którzy korzystają z ułatwień dostępu.

Zasada działania dysku SSD jest podobna jak działanie pamięci flash. Zainstalowany na nich system ładuje się w niecałe 6 sekund. Zobaczcie sami. Na poniższym filmiku wykonanym podczas składnia komputera PC dla naszego klienta został zastosowany właśnie dysk SSD firmy "GoodRam" pojemność 120GB.

venderoVendero jest platformą, dzięki której użytkownicy aplikacji InsERT nexo /GT będą w stanie szybko i w łatwy sposób założyć sklep internetowy, witrynę z ofertą lub firmowy serwis www.

dostawa sprzetu sky towerW dniu wczorajszym zakończyliśmy dostawę 414 kg sprzętu elektronicznego dla jednego z naszych klientów, którego biuro mieści się w Sky Tower najwyższym Polskim budynku. Skompletowanie i dostarczenie sprzętu na miejsce zajęło nam mniej niż 48 godzin. Dostawa obejmowała m.in. sprzęt komputerowy, sieciowy, oprogramowanie, centralę telefoniczną, telefony itp. Z niecierpliwością oczekujemy montażu.

googelogo - usługi informatyczneTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazał gigantowi z Mountain View do uruchomienia narzędzia umożliwiającego usuwania informacji osobowych ze swojej wyszukiwarki. 

Znane są już wyniki badań z Megapanelu PBI/Gemius za marzec 2014 dotyczące m.in. popularności poszczególnych sieci społecznościowych w Polsce. Ta informacja na pewno okaże się bardzo pomocna dla osób odpowiedzialnych za promocje firmy w mediach społecznościowych, a także tych które są zainteresowane książką opisywaną w tym poście.

social media - naprawa komputerów