Centrale alarmowe - splitbit.plSpecjaliści SplitBit są przeszkoleni i doświadczeni z zakresu montażu centrali alarmowych. Ich kompetencje pozwalają na udzielenie fachowej porady odnośnie zakupu potrzebnego sprzętu. Nasi technicy zajmują się również jego instalacją oraz konfiguracją, dokładnie testują urządzenia, a na koniec szkolą pracowników. W razie potrzeby rozbudują istniejące systemy.

Rodzaje czujników stosowanych w systemach alarmowych, które montujemy:

  • ruchu – informują, że w chronionym pomieszczeniu, coś się porusza,
  • zbicia szyby – informuje o tym, że ktoś zbił szybę i usiłuje dostać się do środka budynku,
  • dymu i ciepła – informują o pożarze,
  • temperatury – informują, że temperatura np. w hali produkcyjnej jest za wysoka lub za niska w stosunku do ustalonych wcześniej norm. System może wówczas np. włączyć lub wyłączyć wentylatory,
  • otwarcia drzwi i okien – informuje np. poprzez SMS, że w firmie jest niedomknięte okno lub otwarte drzwi,
  • gazów i LPG – informuje o potencjalnym wycieku gazu ziemnego w firmie lub LPG na podziemnym parkingu,
  • zalania – informuje o tym, że do pomieszczenia dostała się woda.

Centrala alarmowa na podstawie danych dostarczonych przez czujniki może poinformować o niepokojącej sytuacji firmę ochroniarską, wysłać SMS do właściciela lub jednego z pracowników, zadzwonić pod wskazany numer telefonu i odtworzyć wcześniej nagrany komunikat, może też włączyć jakiekolwiek urządzenie w firmie, np. oświetlenie, wentylator, pompę, a nawet opuścić żaluzje antywłamaniowe itp. Centrale alarmowe to urządzenia, które odpowiednio zaprogramowane mogą wykonać automatycznie wiele różnych poleceń.

Jakie są koszty?

Montaż centrali alarmowych to jednorazowy wydatek. Jego wysokość zależy od wielkości i skomplikowania obiektu oraz charakteru zagrożeń, jakie zamierzamy wykrywać, rodzaju czujników, jakie są potrzebne i urządzeń, które powinny się uruchamiać w razie zagrożenia. Podstawowy system alarmowy kosztuje kilka tys. zł.

Koszty dodatkowe. Oprócz jednorazowego wydatku należy pamiętać, że system alarmowy wymaga konserwacji. Doraźnie też występuje konieczność ponownej konfiguracji systemu w związku ze zmianami personalnymi lub organizacyjnymi w firmie.

Jak długo trwa montaż?

Systemy alarmowe składają się z centrali oraz systemu czujników rozlokowanych po obiekcie. Montaż nieskomplikowanych systemów trwa ok. 3-4 dni licząc wraz z zamontowaniem czujników i innych urządzeń, ich przetestowaniem oraz przeszkoleniem pracowników obsługi.

Skontaktuj się z nami