Systemy kontroli dostępu - splitbit.plSplitBit zajmuje się kompleksowo wdrażaniem systemów kontroli dostępu. Nasz zespół nie tylko montuje urządzenia, także doradza i zakupuje wybrany produkt, konfiguruje strefy, szkoli pracowników w zakresie obsługi i rozbudowuje istniejące już systemy.

Dlaczego warto zainwestować w system kontroli dostępu?

Przede wszystkim urządzenie zabezpiecza wyznaczone pomieszczenia wewnątrz firmy przed osobami niepowołanymi. Chroni np. laboratoria, serwerownie, archiwa. Może także zabezpieczać wejście do całego przedsiębiorstwa. Ponadto systemy kontroli dostępu rejestrują czas pracy pracowników.

Jak to działa?

System kontroli dostępu to rodzaj elektronicznego zamka, który otwiera drzwi po podaniu ustalonego kodu, po przystawieniu karty magnetycznej lub po przyłożeniu palca do terminala, odczytującego linie papilarne. Te dane przekazywane są do systemu, który na podstawie praw dostępu zapisanych w pamięci, decyduje czy otworzyć drzwi czy też nie.

Systemy kontroli dostępu można dowolnie konfigurować, tak by np. pracownik miał dostęp do określonych pomieszczeń tylko między godz. 8 a 10 lub by mógł wejść tylko trzykrotnie w ciągu 24 godzin itp.

W jakich firmach warto montować systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu montuje się we wszystkich firmach, w których zachodzi potrzeba ochrony pomieszczeń przed niepowołanymi ludźmi, np.:

  • w podmiotach, gdzie zachodzi konieczność rejestracji czasu pracy pracowników, co m.in. rozwiązuje problem ze spóźnieniami wśród zatrudnionych.
  • w szkołach, gdzie klasa jest ogólnie dostępna, a zaplecze wymaga zabezpieczenia,
  • w szpitalach, gdzie występuje konieczność zabezpieczenia laboratorium
  • w firmach, w których archiwa udostępnia się jedynie wybranym pracownikom,
  • w przedsiębiorstwach, gdzie budynek często jest opuszczany przez pracowników ( np. w skupach złomu, gdzie pracownik często wychodzi z biura, w celu obsługi wagi lub klientów),
  • w firmach z dużą rotacją pracowników, z których każdy musi posiadać dostęp do firmy.

Jakie są koszty?

Montaż systemu kontroli dostępu to wydatek jednorazowy. Cena zależy od ilości zabezpieczonych pomieszczeń oraz rodzaju zastosowanych terminali (pin, karta magnetyczna, czytnik linii papilarnych). Przy ich dużej liczbie trzeba się liczyć z wyższymi kosztami. Systemy podstawowe to wydatek rzędu kilku tys. zł.

Zainwestowanie w system kontroli dostępu pozwoli zmniejszyć koszty związane z dopuszczeniem nowych pracowników do budynku lub konkretnych pomieszczeń wewnątrz firmy.

Jak długo trwa montaż?

Montaż podstawowego systemu kontroli dostępu trwa od dwóch do trzech dni wraz z dodaniem użytkowników do systemu, przetestowaniem poprawności działania i przeszkoleniem pracowników w związku z jego obsługą.

Skontaktuj się z nami